BẢO TRÌ THANG MÁY THE SUN AVENUE THÁNG 03-2024

BẢO TRÌ THANG MÁY THE SUN AVENUE THÁNG 03/2024

 

THÔNG BÁO – ANNOUNCEMENT

KẾ HOẠCH BẢO TRÌ THANG MÁY THÁNG 03/2024

ELEVATOR MAINTENANCE PLAN MAR 2024

Kính gửi Quý Cư dân/ Dear Valued Residents,

Ban Quản Lý The Sun Avenue (“BQL”)  xin gửi đến Quý Cư dân kế hoạch bảo trì các thang máy của 8 tháp do Công ty TNHH Schindler Việt Nam thực hiện với nội dung như sau/ The Sun Avenue Management Office (“MO”)  would like to send to you the maintenance plan for the elevators of 8 towers implemented by Schindler Vietnam Co, Ltd with the following contents:

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S1

Tower S1 Apartment

PL1 & PL2

01/03/2024

Mar 01st, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL3 & PL4

04/03/2024

Mar 04th, 2024

SL5

05/03/2024

Mar 05th, 2024

Sảnh văn phòng S1

Tower S1 Office

PL1, PL2 & SL3

02/03/2024

Mar 02nd, 2024

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S2

Tower S2 Apartment

PL1

06/03/2024

Mar 06th, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL2

07/03/2024

Mar 07th, 2024

PL3 & PL4

08/03/2024

Mar 08th, 2024

SL5

05/03/2024

Mar 05th, 2024

Sảnh văn phòng S2

Tower S2 Office

PL1, PL2 & SL3

09/03/2024

Mar 09th, 2024

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S3

Tower S3 Apartment

PL1 & PL2

11/03/2024

Mar 11st, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL3 & PL4

12/03/2024

Mar 12nd, 2024

SL5

13/03/2024

Mar 13rd, 2024

Sảnh văn phòng S3

Tower S3 Office

PL1, PL2 & SL3

14/03/2024

Mar 14th, 2024

 

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S4

Tower S4 Apartment

PL1 & PL2

15/03/2024

Mar 15th, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL3 & PL4

18/03/2024

Mar 18th, 2024

SL5

19/03/2024

Mar 19th, 2024

Sảnh văn phòng S4

Tower S4 Office

PL1, PL2 & SL3

20/03/2024

Mar 20th, 2024

PL4 & PL5

18/03/2024

Mar 18th, 2024

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S5

Tower S5 Apartment

PL1 & PL2

21/03/2024

Mar 21st, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL3 & PL4

22/03/2024

Mar 22nd, 2024

SL5

25/03/2024

Mar 25th, 2024

Sảnh văn phòng S5

Tower S5 Office

PL1, PL2 & SL3

23/03/2024

Mar 23rd, 2024

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S6

Tower S6 Apartment

PL1 & PL2

26/03/2024

Mar 26th, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL3

27/03/2024

Mar 27th, 2024

SL4

25/03/2024

Mar 25th, 2024

Sảnh văn phòng S6

Tower S6 Office

PL1 & SL2

23/03/2024

Mar 23rd, 2024

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S7

Tower S7 Apartment

PL1

21/03/2024

Mar 21st, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL2

22/03/2024

Mar 22nd, 2024

PL3

25/03/2024

Mar 25th, 2024

SL4

26/03/2024

Mar 26th, 2024

Sảnh văn phòng S7

Tower S7 Office

PL1 & SL2

30/03/2024

Mar 30th, 2024

Tháp/Tower

Tên thang/Elevator

Ngày/Date

Thời gian/Time

Sảnh Cư dân S8

Tower S8 Apartment

PL1

28/03/2024

Mar 28th, 2024

Từ 8h00 – 17h00

From 8:00 AM – 5:00 PM

PL2

29/03/2024

Mar 29th, 2024

PL3 & PL4

27/03/2024

Mar 27th, 2024

Sảnh văn phòng S8

Tower S8 Office

PL1 & PL2

30/03/2024

Mar 30th, 2024

kế hoạch bảo trì thang máy chung cư The Sun Avenue 03/2024

kế hoạch bảo trì thang máy chung cư The Sun Avenue 03/2024

BQL rất mong Quý Cư dân lưu tâm về vấn đề trên và thông cảm cho sự bất tiện này./ The MO hopes that Residents will pay attention to the above issue and sympathize with this inconvenience.

Quý Cư dân cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email: sunavenue-mo@savills.com.vn hoặc điện thoại: 0373 374 069 Further information, please contact us via email: sunavenue-mo@savills.com.vn or hotline 0373 374 069.

Trân trọng cảm ơn/ Best regards,

 

5/5 - (2 bình chọn)
Dự án liền kề
  • estellaheights.vn
  • masterithaodien.vn
  • masterianphu.com.vn
  • masterilumiereriverside.vn
Gọi điện ZaloZalo ZaloViber Tư vấn
0901 610 888